U USK toku utvrđivanje vlasništva za predmete u depoima policije

0
192

Uprava policije Unsko-sanskog kantona objavila je ovih dana na svojoj web stranici obavijest građanima u vezi procesa utvrđivanja vlasništva za predmete koji se nalaze u depou kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova.
Na web stranici www.mupusk.gov.ba objavljeni su i spiskovi pronađenih i privremeno oduzetih predmeta za koje je potrebno utvrditi vlasništvo.
„Na osnovu predočenja dokaza o vlasništvu u nadležnoj Policijskoj stanici građani iste mogu i preuzeti. Ova obavjest je aktivna od 01.05. do 31.05.2017.godine, na našoj web stranici, a nakon toga MUP USK će pokrenuti upravni postupak sa predmetima za koje se ne utvrdi vlasništvo,“ izjavila je Snežana Galić, portparol Uprave policije Unsko-sanskog kantona.
Prema spiskovima koji su objavljeni za sedam policijskih stanica, u depoima se nalazi i vlasnike čekaju brojni predmeti. Radi se o mobitelima, raznim mašinama i alatkama za rad, elektronskim uređajima, torbama, biciklima, vozilima.

A.B.