U skladu sa statusnom promjenom Cazina iz općine u grad počela brojna usklađivanja i tehničke izmjene dokumenata

0
334

Na prvoj- konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Cazin usvojena je privremena Statutarna odluka o organizaciji Grada Cazina u skladu sa Zakonom o Gradu Cazinu, uz zaključak da se za 120 dana treba izraditi Statut grada. Ova statusna promjena Cazina podrazumijeva i brojna mijenjanja u tehničkom smislu, počev od usklađivaja normativno- pravnih akata i obilježja u Jedinstvenom organu uprave i u javnim i privatnim preduzećima, do izrade novih tabli i putokaza na području grada.
Šef Službe za opću upravu i društvene djelatnosti Hasan Salkić kaže da su u organizacionim jedinicama Jedinstvenog organa uprave počele aktivnosti na usklađivanju normativno- pravnih akata i ostalih neophodnih stvari poput izrade novih pečata i zamjene određenih obilježja kako bi i građani pravovremeno bili informirani da se radi o Gradskoj upravi.
Nova statusna promjena Cazina podrazumijeva i usklađivanje dokumenata javnih preduzeća čiji je osnivač Grad, dok privatna preduzeća, kaže Salkić, neće pretrpjeti veće promjene.

Sehija Muminović