Sutra 2. sjednica Gradskog vijeća Cazin

0
604

U Cazinu je za sutra, 28.juna,  zakazana 2.redovna sjednica Gradskog vijeća.

Planirana je rasprava o prijedlogu Zaključka o određivanju broja zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Cazina, te izbor i imenovanje zamjenika Gradskog vijeća Cazin.

Vijećnici bi se trebali očitovati o Izvještaju o Procjeni na polju dobre uprave, o Rezultatima ankete o zadovoljstvu građana administrativnim i komunalnim uslugama, MEG Metodologiji za dodjelu financijske podrške te Rezultatima početne procjene po Grant metodologiji.

Na dnevnom redu su i prijedlozi četiri odluke o utvrđivanju javnog interesa. Radi se o rekonstrukciji i modernizaciji puteva Agići u MZ Donja Koprivna i Hašići u MZ Gornja Koprivna, te rekonstrukciji niskonaponske mreže odnosno elektroenergetskih objekata u naseljima Kapići i Ćehići.

Gradsko vijeće Cazin  trebalo bi razmatrati i Prijedloge Odluka o: adresnom registru i označavanju naselja, ulica, trgova i označavanju zgrada brojevima na području Grada Cazina, davanju saglasnosti Adisu Rekiću iz Ćehića, načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Cazina, izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poslovne zone Ratkovac Ćoralići.

Na dnevnom redu su i izvještaji o radu i financijskom poslovanju JP Radio-televizija Cazin za 2015. i 2016. godinu, te prijedlog Odluke o raspuštanju organa mjesnih zajednica i imenovanju povjerenika u Mjesnim zajednicama na području Grada Cazina.

 

A.B.