Otkrivena spomen-ploča u znak sjećanja na pripadnike Nastavno-regrutnog centra u Gornjoj Koprivni

0
104

U Gornjoj Koprivni danas je otkrivena spomen-ploča u znak sjećanja na sve pripadnike i starješine Nastavno-regrutnog centra koji se nalazio u ovom mjestu od 1992-1995. godine. Kroz centar je prošlo oko 7.500 mladića koji su prošli kompletnu borbenu obuku, a ukupno je izvedeno 15 klasa tokom trajanja rata.

Nastavni centar za obuku starješina formiran je 02. avgusta 1992. godine u Cazinu, dok je Regrutni centar  formiran 20. avgusta sa komandom u Donjoj Koprivni i bataljonom i pratećim službama u Osnovnoj školi u Gornjoj Koprivni. Nastavno-regrutni centar bio je spoj mladosti, hrabrosti i inata i ostavio je trajan pečat u odbrani Unsko-sanskog kantona, ali i sveukupnoj borbi za nezavisnu, suverenu i slobodnu Bosnu i Hercegovinu.

Od osnivanja Nastavno-regrutnog centra do kraja rata izvedene su 22 klase starješina kroz čiju obuku je prošlo 184 komandira odjeljenja, 385 komandira vodova, 246 komandira četa i 58 komandanata bataljona. Kroz Regrutni centar prošlo je i više od 7.500 mladića koji su prošli kompletnu borbenu obuku.

Prva klasa otpočela je sa obukom 18. oktobra 1992., a u njihovom obučavanju su učestvovali komandiri i oficiri koji su i sami prošli obuku u Nastavno-regrutnom centru. Ukupno je izvedeno 15 klasa u periodu od 1992-1995. godine. Starješine su upućivane u borbu od 1994. godine, a u operaciji “Sana” aktivno učešće su uzeli i regruti i starješine. U tim borbama poginulo je 5 boraca, ranjeno 46, a nestalo ili zarobljeno 12.

Više od 50 posto polaznika i regruta Nastavno-regrutnog centra tokom četverogodišnjeg rata bili su građani općine Cazin, dok su ostali dolazili iz općina Bihać, Bosanska Krupa, Bužim, Velika Kladuša i Bosanski Petrovac. Svi polaznici su nakon završetka kurseva i obuke upućivani u matične općine, odnosno jedinice, brigade i komande.

Potpisivanjem Dejtonskog sporazuma i prestankom ratnih dejstava, Nastavno-regrutni centar u Cazinu biva dislociran na teritoriju Bihaća, tačnije u kasarnu “Adil Bešić”.

(M. Ć.)