OSCE: Borba protiv korupcije zahtijeva predan angažman nadležnih institucija u BiH

0
192

Zloupotreba položaja najzastupljenija je optužba u predmetima korupcije u Bosni i Hercegovini zbog čega se čak 43 posto predmeta korupcije koje prati Misija OSCE-a u BiH odnosi upravo na zloupotrebu položaja.

Istaknuto je to tokom današnje prezentacije izvještaja nazvanog “Praćenje procesuiranja predmeta korupcije u BiH“ koji je urađen u okviru aktivnosti u borbi protiv korupcije Misije OSCE-a u BiH u kojem je navedeno da je okončano 65 predmeta korupcije koji su pratili.

Misija OSCE-a i drugi nezavisni posmatrači u posljednje tri godine zabilježili su povećanje u broju predmeta visoke korupcije pokrenutih u BiH, a ovaj pozitivan trend rezultat je većeg broja optužnica koje su podigli Tužilaštvo BiH i kantonalna tužilaštva u Sarajevu i Bihaću. Od 157 predmeta koji se prate na sudovima BiH njih 16 je kategorizirano kao predmeti visoke korupcije, 54 kao predmeti korupcije na srednjem nivou i 87 kao predmeti sitne ili administrativne korupcije.

U 2016. godini, tužilaštva u BiH podigla su 194 optužnice za koruptivna krivična djela. Sedam ih je podignuto na nivou BiH, 121 u Federaciji, 52 u Republici Srpskoj i 14 u Brčko Distriktu, a sudovi u cijeloj državi donijeli su 184 presude u predmetima korupcije.

Jedna od preporuka je i usklađivanje zakona uključujući i krivične zakone, također potrebna je dodatna edukacija sudija i tužilaca, a istaknuto je i da borba protiv korupcije zahtijeva dugotrajan i predan angažman svih nadležnih institucija. U konačnici, iz OSCE-a su poručili da je korupcija jedan od najvećih problema modernih društava i da ona slabi ekonomiju, podriva demokratiju i vladavinu zakona, ali i narušava povjerenje javnosti u institucije vlasti.

(M. Ć.)