Održana 2.sjednica Gradskog vijeća Cazin

0
617

Nakon usvajanja dnevnog reda, nešto dopunjenog u odnosu  na predloženi, druga redovna sjednica Gradskog vijeća Cazin počela je  pitanjima vijećnika.

Usvojen je Zaključak o određivanju broja zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Cazina, a potom su za zamjenike izabrani Mustafa Ružnić i Refik Lelić

Nakon uvodnih obrazloženja Vahidina Ogreševića, predstavnika Ureda UNDP-a u Bihaću , vijećnici su k znanju primili nekoliko informacija vezanih za MEG projekat koji se realizira u Cazinu uz još 17 bh općina odnosno gradova. Radi se o Procjeni na polju dobre uprave, o Rezultatima ankete o zadovoljstvu građana administrativnim i komunalnim uslugama, MEG Metodologiji za dodjelu financijske podrške te Rezultatima početne procjene po Grant metodologiji.

Potom je usvojeno osam odluka o utvrđivanju javnog interesa. Radi se o rekonstrukciji i modernizaciji puteva Agići u MZ Donja Koprivna , Hašići u MZ Gornja Koprivna, Seferagići 1 i 2 u MZ Šturlić, Redžići u MZ Polje, Hušići u MZ Mutnik, te rekonstrukciji niskonaponske mreže odnosno elektroenergetskih objekata u naseljima Kapići i Ćehići.

Gradsko vijeće Cazin danas je usvojilo i Odluke o: adresnom registru i označavanju naselja, ulica, trgova i označavanju zgrada brojevima na području Grada Cazina; davanju saglasnosti Adisu Rekiću iz Ćehića; načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Cazina; izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poslovne zone Ratkovac Ćoralići. Usvojeni su i izvještaji o radu i financijskom poslovanju JP Radio-televizija Cazin za 2015. i 2016. godinu. Nešto dužu raspravu prije usvajanja izazvao je prijedlog Odluke o raspuštanju organa mjesnih zajednica i imenovanju povjerenika u Mjesnim zajednicama na području Grada Cazina. Iz opozicije su ukazivali na statutarne propuste, isticali nedemokratski čin ovakvog načina rada s obzirom da su, kako su naglasili, novi povjerenici izabrani samo u pet mjesnih zajednica u kojima dosad nisu bili predstavnici vladajuće stranke u rukovodstvu, dok su predlagači naglašavali da se radi o privremenoj odluci – do donošenja Statuta Grada Cazina što  bi se uskoro trebalo desiti.

A.B.