Održan koordinacioni sastanak o borbi protiv korupcije

0
266

Misija OSCE-a u BiH organizirala je u Bihaću koordinacioni sastanak o temi: „Borba protiv korupcije”.

Cilj je razmjena informacija o dosadašnjim i planiranim aktivnostima u borbi protiv korupcije, a u radu su učestvovali i predstavnici Grada Cazina.

„ OSCE je ove godine počeo realizaciju projekta „ Borba protiv korupcije“ u okviru kojeg je i organiziran Koordinacioni sastanak u Bihaću“, izjavila je Radmila Trifković, službenica za odnose sa javnošću u Misiji OSCE u BiH , naglašavajući kako se o korupciji mora razgovarati i raditi na jačanju svijesti građana.

Sastanku  su prisustvovali predstavnici općine Bosanska Krupa i grada Cazina, koji su usvojili planove integriteta, a koji se odnose na borbu protiv korupcije, te predstavnici Vlade Unsko-sanskog kantona, koja je formirala radnu grupu za borbu protiv korupcije, usvojila strategiju i akcioni plan za borbu protiv korupcije.

Slični sastanci u cilju razmjene informacija o dosadašnjim aktivnostima u borbi protiv korupcije, predstavljanja planova za budućnost i definisanja moguće buduće saradnje između lokalnog i kantonalnog nivoa vlasti, biće organizirani i u drugim kantonima

A.B.