Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – “Tehničko-tehnološka modernizacija i opremanje RTV Cazin sa integracijom”

0
73

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – “Tehničko-tehnološka modernizacija i opremanje RTV Cazin sa integracijom”.

Dokument se nalazi u prilogu na linku ispod teksta.

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Digitalizacija)