Nova predavanja za poljoprivrednike

0
274

Za cazinske poljoprivrednike i ovog će proljeća  biti organizirana brojna stručna predavanja i edukativni programi kako bi unaprijedili postojeću proizvodnju i eventualno se opredjelili za nove kulture.

„Pružanje stručnih savjeta, znanja, instrukcija i praktičnih vještina poljoprivrednim proizvođačima prioritetni je zadatak Službe za poljoprivredu Cazin, a osim tokom zime, i pred početak sezone organizira se novi ciklus predavanja“, kaže Zuhad Porčić.

Pored stručnih savjeta, ovakva predavanja omogućuju i razmjenu iskustava i primjenu dobre prakse .

Prvo naredno stručno predavanje biće održano u subotu,22.aprila, a u fokusu će biti proizvodnja jagode. Iznimno se cijene bitnim saznanja upravo o ovoj kulturu s obzirom na aktuelne probleme oko maline.

A.B.