Cazin ove godine ispratio 463 maturanta

0
222

Od rata do danas, nikad manje maturanata Cazin nije ispraćao. Njih 463-oje ove godine završava svoje srednjoškolsko obrazovanje u četiri cazinske srednje škole. Prošle godine ispratili smo 618 maturanata, 2015. ih je bilo čak 918, 2013-e 530, 2009-e 772, 2008-e 700, što je samo pokazatelj značajnog smanjenja broja učenika, što zbog raseljavanja stanovništva, što zbog sve većeg pada nataliteta.
Od 463 ovogodišnja maturanata, njih 58 završava Gimnaziju, 49 Medresu, 195 bi trebalo maturirati u Prvoj i 161 u Drugoj srednjoj školi Cazin.
Od 195 maturanata Prve srednje škole, njih 19 je mašinskih tehničara za kompjutersko projektovanje, 23 tehničara drumskog saobraćaja, 21 tehničar računarstva, 28 vozača motornih vozila, 29 frizera, 15 bravara, 18 konfekcionara tekstila, 21 metalostrugar i 21 elektroinstalater. U Drugoj srednjoj školi trebalo bi maturirati 60 u ekonomsko-trgovinskoj, 67 u ugostiteljskoj i 34 u građevinskoj struci.
Po zanimanjima je to: 20 ekonomskih tehničara, 22 ugostiteljska i 21 građevinski tehničar, te 40 trgovaca, 45 kuhara i 13 zidara.

Mirela A.