Cazin: I dalje poplavljena poljoprivredna zemljišta i pojedini objekti, put prema Vilenjači van funkcije

0
105

Iako su vodostaji rijeka u Cazinu danas u blagom opadanju, i dalje su poplavljena brojna poljoprivredna zemljišta, stambeni i pomoćni objekti. Kako saznajemo, od jučer je Civilnoj zaštiti prijavljeno preko 170 šteta pričinjenih izlijevanjem rijeka i potoka širom našeg grada. 

U Cazinu je i dalje najgore u Mjesnoj zajednici Stijena, odnosno naselju Vilenjača koje je jučer skoro cijeli dan bilo u potpunoj izolaciji. Glavna putna komunikacija iz Stijene prema Vilenjači je i dalje prekinuta, budući da je vodostaj rijeke Horljave porastao skoro za metar u odnosu na jučer. Poplavljen je i alternativni putni pravac, tako da je Civilna zaštita jučer cijeli dan nastojala osposobiti treći putni pravac kojim se iz mjesta Donja Koprivna može doći u Vilenjaču. U konačnici, cesta je stavljena u funkciju, tako da ovo mjesto nije više izolirano.

Civilna zaštita grada Cazina od jučer je zaprimila više od 170 prijava o štetama, od čega je čak 21 na kućama. Svaki od tih slučajeva provjerava nadležna komisija, te će se nakon procjena znati o kakvim se štetama radi.

Iz Civilne zaštite dodaju da su projekti čišćenja i proširivanja vodotoka koji su vršeni proteklih godina, prije svega korita rijeke Mutnice, ovih dana pokazali potpuni efekat, jer bi zasigurno došlo do mnogo većih poplava. Pored Cazina, problemi zbog izlijevanja rijeka zabilježeni su i u ostalim općinama našeg kantona, ponajviše u Bihaću, gdje je u mjesnim zajednicama Kulen Vakuf i Pokoj, voda ušla u nekoliko kuća.

(M. Ć.)